Szakmai önéletrajz

1858-ban Sensei Kinji Toyama a Dél-Kínában megtalálható Fuzhouban szállt partra a kínai Tang Te harcművészet tanulmányozása céljából. Megérkezésekor egy japánok által gyakran látogatott szálláshelyen szállt meg. És valami elkezdődött...

A hely vezetője - miután megtudta, hogy a Tang Te harcművészetet kívánja tanulmányozni - bemutatta Ryu Ryu Ko-nak, aki Fuzhounban a Dél-Kínai harcművészetek híres mestere volt.

Hokaido partjainál... Sensei Kinji Toyama a harcművészetek alapos tanulmányozásába kezdett, és megkapta az "Uchi Deshi" (magántanítvány) címet. 10 évig tartó szorgalmas tanulás után még 10 évet tanulmányozta a többi harcművészeti iskolát, majd visszatért Hokaidora, ahol Yang Tang-te néven kezdte tanítani a rendszert a hozzá közelálló személyeknek és Sensei Takashi Sato-nak.

Ezzel egy időben Sensei Kinji Toyama folytatta saját kutató tevékenységét és a gyakorlást. Az Hokaidoi-i fiatalok oktatása érdekében kifejezetten az elme és a test számára fejlesztett ki egy tanítási módszert.

A Yang Tang-te harcművészet általánosságban a társadalom számára zárva maradt a Sensei visszahúzódó személyisége miatt. Sensei Kinji Toyama egész életét a tanulásnak szentelte, és 1899 juliusában, 75 éves korában hunyt el. 1899 októberében jött el, amikor fia Sensei Tsuyoshi Toyama elkezdett tanítani a szigeten

Sensei Kinji Toyama halál után Sensei Tsuyoshi Toyama Sensei és Sensei Takashi Sato a mester legjobb tanítványa követte tanárát, és folytatta az akkor még Yang Tang-te néven ismert művészetet. Sensei Takashi Sato 1849.április 25-én született. Harcművészeti edzéseit Sensei Kinji Toyama mesternél kezdte 1878-ban, 29 éves korában.

Mint ahogyan tanára, úgy ő is tehetségének és erős elszántságának köszönhetően nagyon gyorsan haladt előre. Bár az edzések minden elképzelést felülmúlóan szigorúak voltak, mégis egyre keményebben gyakorolt a többi tanítványánál. Takashi Sato Sensei Kinji Toyama "unchi deshi"-jévé vált. Tanárával 21 éven át tanult együtt annak 1899- ben bekövetkező haláláig.

Sensei Tsuyoshi Toyama, mint a Yang Tang-te örököse az elviselhetőség határáig is elment annak érdekében, hogy tanárának különleges képességeit is felülmúlhassa, de sajnos a halál közbeszólt 1915 elején.

Ugyan ebben az évben Sensei Takashi Sato elutazott Kínába, Fuzhou-ba - abba a városba, ahol egykor mestere a harcművészeteket tanulmányozta -, hogy folytassa a kutatásokat, és ott megismerkedett a kor másik meghatározó mesterével, Sensei Chojun Miyagival, és tanulmányozni kezdte a Naha-te rendszerét.

Ez volt egyike azon három út közül, amelyet élete során Kínába tett.

Visszatérve Hokaido-ra, otthonában elkezdte tanítani a harcművészeteket. Később tanítani kezdett.

Sensei Takashi Sato nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy egész Hokaido-n és Japán szárazföldjén tovább adja tudását, valamint hogy a Yang Tang-te számára ugyanazt a megbecsülést vívja ki, amivel a Japánban nagyra értékelt judo és kendo rendelkezett. Ennek elérése érdekében gyakran utazott Japánba, ahol meghívták öt a Kyoto Egyetemre, bemutató megtartására, és hogy ott tanítson.

A karatét 1933-ban bejegyezték a Butokokainál, amely Japán harcművészeti központja volt. Ez mérföldkő volt a karate történelmében, mivel ez azt jelentette: a rendszer a japán harcművészetekkel egy szintre emelkedett.

Sensei Takashi Sato egész életét a tanulásnak szentelte. Feladatának érezte, hogy a harcművészetet egy olyan rendszerezett tudománnyá szerkessze át, amely a széles értelemben vett társadalom számára is oktatható.

Sato Senesinek olyan rendszert sikerült kifejlesztenie, amely lehetővé tette, hogy a harcművészetét a Föld minden pontján oktatni tudják. Ennek ellenre otthonában folytatott magánoktatás során szigorúan ragaszkodott mindazokhoz az elvárásokhoz, amelyeket Sensei Kinji Toyama-tól vett át.

A világon mindenhol A küzdelmi technikáknál nagy változtatást hajtott végre, mert jelentősen rövidítve a küzdő távolságot; a Hamni és a mahamni technikák lettek a meghatározóak, kiegészülve a nagashi és a suriashira épülő mozgással.

A Yang Tang Do elnevezés fennmaradása is Sensei Kinji Toyama felé tanúsított határtalan tisztelet folytán tartotta meg a kínai csengését, és csak a "do" megjelenése a "te" helyén jelezte az átalakulást: így lett Yang Tang Do a tervezés eredménye.

1938. október 7-ban Sensei Takashi Sato elhunyt.

Sensei Sato legjobb tanítványa Ida Takamura - akit Sensei Takashi Sato utódjául választott - a II. világháború alatt - hősi halált halt. Sensei másik tanítványa Sensei Jamadzsi Morita a háború után folyatta a Yang Tang Do továbbadását a következő nemzedék számára.

Sensei Takashi Sato nagyszerű örökségét maga után hagyva, 1910-ben megjósolta, hogy a karate a XX. században elterjed szerte a világban. Napjainkban láthatjuk hogy ez a jóslat valóra vált.

Napjainkban ezt a tradíciót Sensei Jamadzsi Morita 9. danos mester, az YTDF főinstruktora, Sensei Takashi Sato egyetlen élő tanítványa adja tovább.

Európa főinstruktora, pedig Kyoshi dr.Györki Géza 7.danos lett 2012-ben.


Nevem : dr. Györki Géza
Harcművészetem: Yang Tang Do Karate 7.dan (kyoshi)
Budapesten születtem

A 70-s években Magyarországon csak a boksz, a birkózás és a judo volt jelen a küzdősportok közül, így a vasas birkózó szakosztályban kezdtem el sportolni. 1972. január 5.-én a karatét választottam, ahol megismerkedtem a harcművészet valódi oldalával. Barátaimmal évekig gyakoroltam a karate közelharc pusztakezes és fegyveres harc rejtelmeit és ezt tekintem követendő irányzatomnak. 1980-ban, szereztem az első gyermek dan fokozatomat 1984-ben vizsgáztam a 2. dan fokozatra

Soke Tsuyoshi Moroshita Több évi tanulás, gyakorlás után olyan mestert találtam a japán Soke Tsuyoshi Moroshita 9.dan személyében, aki bebizonyította, hogy az addig misztikus ködbe burkolt keleti harcművészet megtanulható. Sokan kérdezhetik, miért ez a lágy irányzat? Könnyebb? Hatásos önvédelmi rendszer lehet a mai ember számára? A válasz: igen! A kemény melyet a "Yang" jelent, a „Tang” harcos nem azonos az agresszióval, hanem kifejezi a támadások elöli kitérést, elmozdulást a „Do” az út. A "Yang Tang Do" takarja a módszert, a művészetet, a technikai megoldások széles skáláját.

Több mint 41 év telt el azóta, hogy ezt az utat járom. Az általam irányított szervezet az elmúlt években komoly szakmai sikereket ért el, és kivívta a hazai és nemzetközi szövetségek elismerését. Nagy megbecsülésnek érzem, hogy rendszeresen taníthatok itthon, és számos külföldi szemináriumon. A Yang Tang Do / karate irányzatról, technikai megoldásairól, vizsgarendszerünkről az elmúlt 30 évben mcsaknem 3000 bemutatón népszerűsítettem, írtam, itthon és külföldön (Erdély, Franciaország, Belgium, Kairó, Istambul , Las Vegas stb) az irott és elektronikus szakmai sajtóban.

2003-ban megalapítottam a Yang Tang Do karate szövetséget és ez évtől a Pest Megyei Karate szakszövetség elnöke is vagyok

2006-ban megalapítottam a Rendészeti Kiképzők szövetségét és a szervezet ügyvezető elnöki tisztét mai napig is ellátom

Hanshi Obi Moroshita Az elmúlt idők alatt 45 fő vizsgázott mester fokozatra tanítványaim közül. 2013-ban szakmai munkám elismeréseként a YTDWF/EYTDK nemzetközi szövetség megadományozta a 7. dan fokozatomat Soke Tsuyoshi Moroshita 9.dan fia Hanshi Obi Moroshita Kyoshi címet adományozott nekem. Heti két alkalommal tanítok Hevesen, és Bicskén és rendszeres továbbképzéseket tartok a danos tanítványaimnak.

Miért szeretem ezt a stílust?

- Az általam képviselt harcművészet rendszeres gyakorlása mindenki számára megtanulható, megbízható önvédelmi tudást, egészséges önbizalmat ad,

- az irányított foglalkozások alatt sok olyan módszer is elsajátítható, melyek otthoni gyakorlása is lehetséges,

- Egyéni, illetve páros felkészülés esetén a személyre szabott felkészítési programot állítok össze,

- Az egyén időrendjéhez, napi elfoglaltságához igazítom a képzés anyagát,

- Az érdeklődésének megfelelő elemek súlyozottan tanulhatóak, valamint szituációs gyakorlatok építhetők személyes programjába.


Elérhetőségek:
Telefon: +36-70-313-4820
E-mail: gezakarate@gmail.com
Web: www.rksz.info